چرا آدرین گروپ؟

ما بر آن شدیم که بتوانیم با همت جوانان ایرانی تحولی عظیم در صنعت تولید فلاسک چای ایجاد کنیم و پا در جای پای بزرگان این صنعت بگذاریم و در واقع فعل خواستن را صرف کنیم . در نتیجه توانستیم در مدتی کوتاه با در نظر گرفتن سلایق مشتریان و حفظ سلامت مردم ضمن استفاده از مواد اولیه ایمن و مناسب و استفاده از رنگهای شاد و طراحی مدرن در ارتقا سطح سلیقه مردم گامی میسر برداریم و با ساخت فلاسکهایی که قادر هستند آب گرم را تا 18 ساعت گرم و آب سرد را تا 24 ساعت سرد نگه دارند در جلب رضایت مشتری کوشا باشیم . ما با استفاده از شیشه های سایز نرمال در طراحی توانستیم نیاز مصرف کننده برای تامین قطعه مذکور در سراسر کشور سهل و آسان بنمائیم و حال بر آن شدیم که با شرح و معرفی مواد اولیه مصرفی خود شما را هرچه بیشتر با تولیداتمان آشنا سازیم

« ما در لحظات گرم و سرد زندگیتان در کنار شما هستیم »